(0362) 21745
kubutambahan@bulelengkab.go.id
Kecamatan Kubutambahan

Maklumat Pelayanan

Admin kubutambahan | 13 Oktober 2021 | 18 kali

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU.CAMAT KUBUTAMBAHAN


DRS MADE SUYASA,M.Si,.

NIP. 19650207 199702 1 001